Informatie & advies over
(omgevings)vergunningen voor het bedrijfsleven

Of het nu gaat om een Omgevingsvergunning voor milieu of bouwen, een Watervergunning of een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming.
Adromi heeft 25 jaar ervaring met het opstellen van complexe aanvragen en de milieutechnische onderzoeken die daarvoor nodig zijn.

Advies van A tot Z

Specialisten in ruimte en milieu

Onze professionals verzorgen het opstellen van aanvragen, het (voor)overleg met de betrokken overheidsorganen en de implementatie van de vergunningvoorschriften in uw bedrijfsvoering. Daarbij geven wij u (juridisch) advies over de te doorlopen procedures, consequenties voor uw bedrijfsvoering en ondersteunen wij u in eventuele bezwaar- en beroepsprocedures.

Of het nu gaat om een beknopte (deel)aanvraag of een omvangrijk complex en gecombineerd vergunningtraject. In alle gevallen combineren wij onze juridische en milieutechnische kennis met een goede coördinatie en aandacht voor u als klant. Wij kunnen hierbij efficiënt te werk gaan omdat wij de hiervoor vaak benodigde specialistische expertise zelf in huis hebben. Denk aan het uitvoeren van akoestisch onderzoek, luchtkwaliteitsonderzoek, bodemonderzoek, een QRA, depositieonderzoek, etc. Ook kunnen wij voor u alle benodigde uitwerkingen en onderzoeksverplichtingen in het kader van bouw- en aanlegtrajecten uit handen nemen.

Onze dienstverlening:

  • Bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen.
  • Digitale datasets (Publicatie Ruimtelijke Plannen – IMRO2012).
  • Planschadeadvies en -taxatie.
  • Vergunningprocedures met betrekking tot (ver)bouw, milieu en (afval)water.
  • Onderzoek naar bodem, geluid, luchtkwaliteit, stikstofdepositie en externe veiligheid.
  • Advies met betrekking tot milieumanagement, energie, arbo en brandveiligheid.

Neem voor meer informatie over (omgevings)vergunningen
contact op via www.adromi.nl of 078-6845555

MEER INFORMATIE?

Adromi bestaat uit meerdere bedrijfsonderdelen met een diversiteit aan specialismen op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening, managementsystemen, energie, arbeidsomstandigheden, bouwen en veiligheid. De kracht van deze bundeling maakt ons tot een partner, waar u voor een scala aan producten en diensten terecht kunt.
Kijk verder op onze website.

Website Adromi