Home
Wabo Water Gebruiksbesluit Activiteitenbesluit
 
Nieuws »  MILIEU
 

Hanen mogen blijven kraaien

Acht hanen mogen in het Friese Dronrijp blijven kraaien. Een buurman had om maatregelen gevraagd tegen de overlast. Burgemeester en wethouders van Menaldumadeel weigerden dit op te leggen. Volgens de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is echter niet aangetoond dat de hanen niet te dulden hinder veroorzaken.


De rechtbank in Leeuwarden verklaarde in juli 2008 een eerder beroep van de klagende inwoner gegrond. Het gemeentebestuur had volgens de rechter beter moeten motiveren waarom de haneneigenaar geen verdere maatregelen wilde treffen. Er zou immers ook sprake kunnen zijn van geluidsoverlast ook al werd aan de geluidsnormen voldaan. Het gemeentebestuur was het niet eens met de uitspraak en ging in hoger beroep bij de Raad van State.

Landelijk gelegen
Het gemeentebestuur wilde geen maatregelen aan de hanenhouder opleggen omdat hij de hanen hobbymatig houdt en voldoende maatregelen trof om geluidsoverlast tegen te gaan. Zo bleek uit twee geluidsmetingen bij de woning van de klager dat de grenswaarden van de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening na isolatie van de hokken niet meer werd overschreden.
Ook voerde de gemeente aan dat beide percelen in een landelijke omgeving liggen en deze bij uitstek geschikt zijn voor het houden van dieren. Ook kon de buurman weten dat op het perceel naast hem al bijna dertig jaar hanen werden gehouden. Hij had daarmee bij de koop van zijn woning in 2003 rekening moeten houden. Het gemeentebestuur voerde verder aan dat de eigenaar van de hanen het aantal hanen al had verminderd van zestien naar acht. Dit deed de klachten van de buurman echter niet verminderen.

Geen overlast
De Raad van State geeft het gemeentebestuur gelijk dat in een landelijke omgeving waarin het houden van dieren gebruikelijk is, dierengeluiden tot op zekere hoogte moeten worden geaccepteerd. Dat geldt met name voor de buurman die in het gebied is komen wonen wetende dat op het naastgelegen perceel al vele jaren hanen worden gehouden. Ook het feit dat het aantal hanen werd teruggebracht en de hokken afsluitbaar werden gemaakt, nam het college terecht in aanmerking.
Volgens de Raad van State concludeerde het gemeentebestuur terecht dat de hanen geen overlast veroorzaakten in de zin van artikel 2.4.20, eerste lid, van de APV. De overgevoeligheid die de buurman stelt te hebben ontwikkeld voor hanengekraai rechtvaardigt niet de conclusie dat de hanen objectief beschouwd overlast veroorzaken. Een bijzondere gevoeligheid voor hanengekraai, waardoor dit persoonlijk als overlast wordt ervaren, is daarvoor niet bepalend.

Meer nieuws over Milieu
Nieuwsrubriek Milieu

Abonneer nu op de gratis 2-wekelijkse elektronische Nieuwsbrief Omgevingsvergunning.nl!

Geplaatst:  04-06-09 00:00
Door:  Redactie Omgevingsvergunning.nl
Bron:  Raad van State

Reageren?

 


copyright 2008 Forta milieu & multimedia, alle rechten voorbehouden - | disclaimer